Aktualūs dokumentai

SPRENDIMAS DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. RUGPJŪČIO 7 D. SPRENDIMO NR. V-1817 „DĖL VALSTYBIŲ SĄRAŠO NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

SPRENDIMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ, ATVYKSTANČIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ STUDIJŲ TIKSLAIS, IZOLIAVIMO IR TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATLIKIMO

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-1463 „DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1471 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1467 „DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 15 D. SPRENDIMO NR. V-1462 „DĖL KULTŪROS, PRAMOGŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1473 „DĖL PREKYBOS, PASLAUGŲ TEIKIMO, VEIKLOS LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ VIETOSE VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL KELEIVIŲ DUOMENŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS TIKSLAIS SURINKIMO ORGANIZUOJANT IR VYKDANT KELEIVIŲ VEŽIMĄ TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1474 „DĖL BŪTINŲ SĄLYGŲ VYKDANT TARPTAUTINIUS SKRYDŽIUS“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1468 „DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1679 „DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1473 „DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO, PREKYBOS, VEIKLOS LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ VIETOSE VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1471 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL VALSTYBIŲ SĄRAŠO NUSTATYMO

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO–VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. V-1680 „DĖL užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo

SPRENDIMAS DĖL DIDELĖS IR MAŽOS RIZIKOS SAVIVALDYBIŲ NUSTATYMO

SPRENDIMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ, ATVYKUSIŲ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ, IZOLIAVIMO IR TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATLIKIMO

SPRENDIMAS DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. V-972 „DĖL PAŽINTINIŲ IR MOKOMŲJŲ TAKŲ (IŠSKYRUS APŽVALGOS BOKŠTŲ), PARKŲ, ZOOLOGIJOS, BOTANIKOS SODŲ, ESANČIŲ ATVIROSE LAUKO ERDVĖSE, LANKYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL RENGINIŲ, KURIUOSE DALYVAUJA NE DAUGIAU NEI 30 DALYVIŲ, LANKYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. V-970 „DĖL REIKALAVIMŲ LAISVALAIKIO UŽSIĖMIMAMS ATVIROJE ERDVĖJE“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. V-974 „DĖL ARCHYVŲ, BIBLIOTEKŲ IR MUZIEJŲ LANKYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ ŽMONIŲ SU NEGALIA PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI ĮSTAIGOSE

SPRENDIMAS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI ĮSTAIGOSE

SPRENDIMAS DĖL ARCHYVŲ, BIBLIOTEKŲ IR MUZIEJŲ LANKYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

SPRENDIMAS DĖL REIKALAVIMŲ LAISVALAIKIO UŽSIĖMIMAMS ATVIROJE ERDVĖJE

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BALANDŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. V-902 „DĖL NEMENČINĖS GYVENTOJŲ IŠTYRIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BALANDŽIO 15 D. SPRENDIMO NR. V-868 „DĖL REIKALAVIMŲ ATVIROSE ERDVĖSE ORGANIZUOJAMIEMS RENGINIAMS AUTOMOBILIUOSE“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), AR TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IZOLIAVIMO NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE TAISYKLIŲ PATVIRITINIMO

DĖL ELGESIO PARKUOSE IR VIEŠOSE ERDVĖSE

SPRENDIMAS DĖL NERECEPTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ PARDAVIMO GYVENTOJAMS NUOTOLINIU BŪDU

DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO–VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 16 D. SPRENDIMO NR. V-387 „ DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE“ PAKEITIMO

DĖL KARANTINO REŽIMO PRIEMONIŲ UŽTIKRINIMO

Karantino režimas (pagal Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

Comments are closed.