Logopedo pagalba


Mokyklos logopedas Gražina Simelienė.
Tel.: +370 675 05557
El. paštas: gsimelin@gmail.com

Logopedo kontaktinės darbo valandos:
Pirmadienis – 11.55-15.10 val.
Trečiadienis – 8.00-11.40 val.
Ketvirtadienis – 8.00-8.45 val.

Logopedinės pagalbos tikslas ir uždaviniai – gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymo(si) kokybę, teikti korekcinę logopedinę pagalbą mokyklos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją.

Logopedo teikiamos paslaugos mokykloje

  • Logopedas tiria mokinių kalbą, išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus.
  • Dirba su mokiniais, turinčiais skaitymo ir rašymo problemų.
  • Išsiaiškina priežastis, sukeliančias kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus.
  • Šalina kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus.
  • Rengia individualias ir grupines konsultacijas tėvams ir pedagogams.
  • Dirba pagal individualias, grupines mokinių sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programas.
  • Nuolat palaiko ryšį su mokykloje dirbančiais specialistais bei dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.


Comments are closed.