Psichologo pagalba

Mokyklos psichologė

Konsultacijų laikas:

Psichologinės pagalbos tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenei – mokiniams, jų tėvams (globėjams/rūpintojams) bei mokytojams.

Mokyklos psichologo pagrindinės veiklos kryptys: 

 • Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas; 
 • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų/rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Kas gali kreiptis į mokyklos prischologą:

Visi mokyklos mokiniai, jų tėvai (globėjai/rūpintojai) ir mokytojai.

Kada kreiptis į mokyklos psichologą:

 • Jei kyla sunkumų moksluose;
 • Jei kyla sunkumų bendraujant su draugais;
 • Jei kyla sunkumų bendraujant su tėvais ar mokytojais;
 • Jei jauti nerimą, dažnai esi slogios nuotaikos;
 • Jei jautiesi vienišas, nemylimas;
 • Jei tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai rūpintojai). 

TAI SVARBU:

 • Mokyklos psichologas – ne gydytojas, jis nediagnozuoja ligų ir jų negydo;
 • Psichologas gali padėti spręsti sunkumus, tačiau nepadaro to už besikreipiantį;
 • Psichologinė pagalba galima tik savanoriškai nusprendus ją priimti.

Comments are closed.