Prevencinė veikla

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ  MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA 5-10 klasėse

Kodėl šiame amžiuje yra aktualus šios programos įgyvendinimas?

 Pokyčiai, vykstantys šiame amžiaus tarpsnyje, išprovokuoja įvairių problemų, konfliktų, sąlygoja

įvairius prieštaravimus, kurių nesugebėdamas išspręsti augdamas/bręsdamas vaikas nueina lengviausiu keliu, kokį jam pasiūlo draugai ar aplinka. Todėl nenuostabu, kad šio amžiaus mokiniai dažnai susidomi rūkymu ar net  pradeda rūkyti, domisi alkoholiu bei bando jo paragauti. Vėliau atsiranda tokių problemų, kaip inhaliantų uostymas,raminamųjų ar migdomųjų vaistų vartojimas, nelegalių psichiką veikiančių medžiagų išbandymas.

ĮGYVENDINANT PROGRAMĄ siekiama, kad mokinys

 žinotų:

• psichotropinių medžiagų daromą  žalą  sveikatai ir asmenybei,

• perprastų neigiamą jų poveikį fiziniam aktyvumui,

• atskleistų neigiamą  reklamos poveikį ir tikslus,

gebėtų:

• priimti tinkamą sprendimą dėl kvaišalų vartojimo

• atsispirti bendraamžių spaudimui.

vadovautųsi  nuostatomis:

• sveikai gyventi ir atsakingai bei saugiai elgtis

• turėtų neigiamą nuostatą į rūkymą bei alkoholio vartojimą mokykloje, namuose, viešosiose vietose

• turėtų pozityvią nuostatą į žmones nevartojančius psichotropinių medžiagų.

PROGRAMOS DALYVIAI :

 5-10 klasių moksleiviai

  • Klasių auklėtojai
  • Psichologė
  • Dailės mokytoja

VEIKLA :

  • Psichologiniai –pedagoginiai užsiėmimai (1 kartą savaitėje)
  • Integruotos dailės pamokos

DOKUMENTAI :

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2017 m.

Comments are closed.