Darbo užmokestis

Darbo apmokėjimo sistema

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos vidutinis darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai) eurais neatskaičius mokesčių:

Informacija ruošiama.

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius2022 metų III ketvirtis
Mokyklos administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui)21 759
Mokytojas  221 325
Logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas31 201
Ūkvedys, sekretorius, bibliotekininkas  3974
Mokytojo padėjėjas, pagalbos mokiniui specialistas8796
Informatikas-inžinierius, elektrikas-inžinierius, virėjas, vairuotojas4648
Techninis personalas (valytojas, sargas, einamo remonto darbininkas, kiemsargis, drabužininkas, kūrikas)7828

Comments are closed.