Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Mokyklos neformaliojo švietimo grupės

Mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikiams ugdyti mokykloje veikia muzikos, sporto, techninės kūrybos, kalbų, sveikos gyvensenos, technologijų neformaliojo švietimo būreliai.

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos

Siekiant sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos poreikiams tenkinti bei padidinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų prieinamumą, savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, leidžiantis mokiniams papildomai rinktis neformaliojo vaikų švietimo veiklas ir gauti iki 15 Eur per mėnesį kompensaciją lankomam būreliui. 

Mokyklos patalpose vykdomos Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos, tvarkaraštis.

Vilniaus rajono savivaldybėje vykdomų Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų pagal projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ sąrašas https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-r-sav/462?1=1

Be to, mokykloje visi mokiniai gali pasinaudoti Kultūros paso paslauga (12 Eur vienam mokiniui per metus) kultūros pažinimo įpročiams ugdyti bei kultūros patirčiai plėsti. 

Kultūros pasas https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai

Daugiau informacijos apie neformalųjį vaikų švietimą

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-neformalusis

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07DF6A456513/asr

Comments are closed.