Išsilavinimo pažymėjimų ir jų dublikatų išdavimas

Prašymus dėl išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimo priima direktorius (-ė) / raštinės vedėja (-s) / sekretorė (-ius): vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, priėmimo laikas

Už brandos atestato ir jo priedo dublikatą buvęs mokinys turi apmokėti su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas.
Brandos atestato ir jo priedo dublikato kaina – 4,34 Eur.
Sąskaitos numeris, į kurią mokėti už brandos atestato ir jo priedo dublikatą, būtinai nurodant mokėjimo pavedime gimnazijos pavadinimą – LT634010051001859722

Prašymo forma dėl dublikato išdavimo (pridedama)

Brandos atestatai ir kiti pažymėjimai gimnazijoje / mokykloje išduodami remiantis Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9CFE15EB6DA

Comments are closed.