Maitinimas

Vaikų maitinimas įstaigoje organizuojamas remiantis šiais teisės aktais:

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/asr

Maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74662f40444811eb8d9fe110e148c770

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/75765a502e9b11e9b66f85227a03f7a3

Mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydis
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c06ff3700a4b11ec9f09e7df20500045

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bf8d610608d11e79198ffdb108a3753/asr

Nuo rugsėjo 1 d. visiems vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ir pirmokams bei antrokams mokykloje organizuojami nemokami pietūs.

Mokykla dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje:

,,Pienas vaikams“ https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/paramos-priemones/pienas-vaikams

,,Vaisiai mokykloms“ https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/paramos-priemones/vaisiai-mokykloms

Sveikas maistas – sveikas vaikas https://www.pienasvaisiai.lt

Comments are closed.