Lėšos veiklai viešinti

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS)

Mokykla lėšų savo veiklai viešinti nenaudojo.

Comments are closed.