Mokyklos istorija

1937 m. Bezdonyse Juzefo Pilsudskio lėšomis buvo pastatytas šiandieninės mokyklos medinis pastatas ir įkurta pradinė mokykla. Tai buvo 100 – oji lenkiška mokykla iš projekto „100 – tas lenkiškų mokyklų Vilniaus krašte“. 1939 m. Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, šioje mokykloje buvo pradėta mokyti lietuvių kalbos vaikus ir suaugusius.

Po antrojo pasaulinio karo Bezdonyse veikė mokykla, kurioje buvo mokoma lenkų ir rusų kalbomis. Septintame dešimtmetyje vietos lietuvių iniciatyva mišrioje mokykloje buvo įsteigtos lietuviškos klasės. 1990 m. kovo 11d., Lietuvai paskelbus valstybės atkūrimą, susidarė sąlygos steigti savarankišką mokyklą lietuvių dėstomąja kalba. Taip 1992 m. sausio 1 d. senose pradinės mokyklos patalpose įsikūrė ir iki šiol veikia nuo mišrios mokyklos atsiskyrusi mūsų „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla. Joje tada mokėsi 36 moksleiviai. 1997 m. tėvų pageidavimu Vilniaus apskrities viršininko administracija įsteigė vidurinės mokyklos klases. 2015 m. Bezdonių vidurinė mokykla buvo panaikinta. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. prie mokyklos buvo prijungti Mostiškių ir Buivydžių pradinio ugdymo skyriai. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Mostiškių pradinio ugdymo skyrius buvo uždarytas. Nuo 2013 m. rugsėjo 1d. buvo uždarytas ir Buivydžių pradinio ugdymo skyrius.

Mokykla turi savo himną, ženklą, vėliavą, kurios pagaminimą finansavo tuomet Amerikoje gyvenusi ir į Lietuvą sugrįžusi a. a. Eugenija Bulotienė.

Comments are closed.