Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Sveikatos priežiūra įstaigoje vykdoma remiantis šiais teisės aktais:

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos pirmosios pagalbos teikimo mokykloje tvarkos aprašas (pridedama)

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas (pridedama)

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D75E8D9BAEB0/asr

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras https://www.vilniussveikiau.lt

Vilniaus rajono centrinė poliklinika https://www.vrcp.lt

Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ambulatorijos https://www.vrcp.lt/ambulatorijos Sveikatos priežiūros paslaugos sutrikusios raidos ir elgesio vaikams ir jų šeimoms teikiamos Vaiko raidos centre http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16

Comments are closed.