Vaikų priėmimas mokyklą

Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikiami informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Vilniaus rajono registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  https://www.registruok.lt/go.php/vilniaus-rajono-savivaldybe19015221898

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes galima rasti šiuo interneto adresu
https://www.vrsa.lt/svietimas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/437

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be50cce07cc511eb9601893677bfd7d8

Prašymus dėl priėmimo į mokyklos 1–10 klases priima direktorius (-ė) / raštinės vedėja (-s) / sekretorė (-ius): vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, priėmimo laikas

Mokinių priėmimo komisijos sudėtis: vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė informacija, kita informacija apie priėmimą

Priėmimo į Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas  (pridedama)

Prašymo forma dėl priėmimo į mokyklos 1–10 klases (pridedama)

Prašymo forma dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę (pridedama)

Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a3ed7ce04d6411ea8aceeadd0c5b168c

Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/403031704d6411ea8aceeadd0c5b168c

Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba2479b0469a11e7846ef01bfffb9b64

Mokymo sutarčių formos (pridedama)

Comments are closed.