Mokyklos vadovai

Švietimo įstaigos vadovas – direktorius
Algimantas Baranauskas

Telefonas: (8 5) 269 6422
El.paštas: pagrindine@sauletekio.vilniausr.lm.lt

Gyvenimo aprašymas
Pareigybės aprašymas
Metų veiklos ataskaitos: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vilma Petrokienė

Telefonas: (8 5) 269 6422
El.paštas: pagrindine@sauletekio.vilniausr.lm.lt

Gyvenimo aprašymas
Pareigybės aprašymas

Ūkvedė
Rimutė Lukoitienė
Telefonas: (8 5) 269 6422
El.paštas: pagrindine@sauletekio.vilniausr.lm.lt

Comments are closed.