Administracija

Švietimo įstaigos vadovas – direktorius
Algimantas Baranauskas
tel. (8 5) 269 6422
el.paštas pagrindine@sauletekio.vilniausr.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vilma Petrokienė
tel. (8 5) 269 6422
el.paštas pagrindine@sauletekio.vilniausr.lm.lt

Ūkvedė
Rimutė Lukoitienė
tel. (8 5) 269 6422
el.paštas pagrindine@sauletekio.vilniausr.lm.lt

Comments are closed.