Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkė – Vilma Petrokienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja ir sekretorė – Milda Daškevičienė, socialinė pedagogė ir istorijos vyresnioji mokytoja.

Nariai:
Gražina Simelienė, specialioji pedagogė ir logopedė;
Alina Pečuro, mokyklos psichologė;
Renata Seniut, Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro specialistė darbuotoja darbui su šeimomis.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Mokinių priėmimo komisija:

Pirmininkas – Algimantas Baranauskas, direktorius;

Nariai:
Vilma Petrokienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
Milda Daškevičienė, socialinė pedagogė, istorijos vyresnioji mokytoja.

MOKINIŲ (VAIKŲ) PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS DARBO  TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ (VAIKŲ) PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

Apgaulės ir korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimo darbo grupė:

Pirmininkė – Milda Daškevičienė, istorijos vyresn. mokytoja;
Nariai:
Renata Aranauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Alina Zadirenkienė, valytoja.

VILNIAUS R. BEZDONIŲ „SAULĖTEKIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

Viešųjų pirkimų komisija:
Pirkimų organizatorė – Rimutė Lukoitienė, ūkvedė;

Nariai:
Darius Rinkevičius, informatikas-inžinierius;
Sonata Osipovič, sekretorė.

VILNIAUS R. BEZDONIŲ „SAULĖTEKIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Comments are closed.