Savivalda

Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams. Taip pat mokykloje veikia ir kitos mokyklos savivaldos institucijos:

MOKINIŲ TARYBOS SUDĖTIS

2022–2023 m. m.

1.  Pirmininkas – Alanas Tomaševičius 10 kl.;

2.  Izabelė Lavrinovič 5 kl.;

3.  Darijus Zadirenko 5 kl.;

4.  Deimis Gulbinovičius 6 kl.;

5.  Dovilė Švarcaitė 6 kl.;

6.  Vanesa Budrytė 7 kl.;

7.  Akvilė Sakalauskaitė 7 kl.;

8.  Grėtė Savickytė 7 kl.;

9.  Benas Cijunaitis 8 kl.;

10. Evaldas Švarc 8 kl.;

11. Joana Buividavičiūtė 9 kl.;

12. Melita Savickytė 9 kl.;

13. Kornelijus Vinciūnas 9 kl.;

14. Elzbieta Ona Kiudulaitė 10 kl.;

15. Esmiralda Michailovskaja 10 kl.

Mokinių tarybos koordinatorė – Gintarė Masalskienė

Comments are closed.