Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla mažos vertės viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

Informacija apie pradedamus ir vykdomus pirkimus bei sudarytas pirkimo sutartis 2022 m.

Comments are closed.