Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai atliekami pagal VPT direktoriaus įsakymu patvirtintu mažos vertės pirkimo tvarkos aprašu.

Comments are closed.