Skaitymo skatinimas

Pokalbis skatina skaityti

Kalbėkite su vaiku nuolat: atlikdami dienos darbus, patirdami nuotykius, žiūrėdami mėgstamas laideles, skaitydami knygas.

 • Gretinkite pasakų personažus, įvykius, analizuokite iliustracijas.
 • Raginkite vaiką klausti ir klauskite patys.
 • Nevenkite keistų, juokingų, nepatogių klausimų – raskite jiems žaismingų atsakymų.
 • Skaitymui ir pokalbiui išnaudokite kiekvieną progą.
 • Raginkite vaiką papasakoti perskaitytą istoriją, sekti, kurti pasaką.
 • Kalbėkite su vaiku apie tai, kas jį domina, jaudina, kad galėtumėte parinkti tinkamą knygą.

 

Savarankiško skaitymo skatinimas

 • Skatinti, o ne liepti ar versti.
 • Rodyti kasdienio skaitymo pavyzdį.
 • Sudaryti tinkamas sąlygas skaitymui – patogioje vietoje įrengti ramų skaitymo kampelį, skaitymo metu turėtų būti ramu, skaitant negalima tuo pat metu žiūrėti televizoriaus, klausyti muzikos ir pan.
 • Pasirūpinti, kad pakaktų vertingų, aktualių knygų, žurnalų.
 • Siūlyti kalbėti apie skaitomą literatūrą, ją aptarti, vertinti skaitomus tekstus.
 • Nuolat priminti, kad skaitymas – būdas bendrauti, suprasti pasaulį ir save.
 • Inicijuoti ir formuoti intelektualių pokalbių šeimoje/šeimynoje tradicijas, pvz., šeimos/šeimynos stalas. Tai mažoji mokykla, vieta mokytis klausyti, kalbėti, mąstyti, prisiminti, susieti, argumentuoti, diskutuoti, pagarbiai elgtis, taip pat praplėsti žinias apie pasaulį.

 

Comments are closed.