TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 16 dieną mokykloje minėjome Tarptautinę tolerancijos dieną. Mokiniai kartu su klasių vadovėmis, mokytojais dalykininkais pamokų ir klasės valandėlių metu prisiminė žodžio ,,Tolerancija“ reikšmę, žiūrėjo ir aptarė filmus apie „kitokius“ žmones, dalinosi mintimis apie tai, ką jiems reiškia būti tolerantiškiems, diskutavo, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas…

Tęsti skaitymą