KOL MOKINIAI ATOSTOGAUJA, MOKYTOJAI NELEIDŽIA LAIKO VELTUI

Kol mokiniai atostogauja, mokytojai neleidžia laiko veltui!

Pavasario mokinių atostogų metu mokytojai kėlė savo kvalifikaciją, dalinosi patirtimi, bendradarbiavo ir kitaip plėtė savo akiratį.

Antradienį mokytojai, kurie įsitraukę į kolegialaus grįžtamojo ryšio veiklas, dalyvavo nuotolinėje konsultacijoje su Nacionalinės švietimo agentūros metodininke Laima Gudaite, kuri aptarė mokytojų pasiekimus kolegialaus grįžtamojo ryšio srityje, davė patarimų, skatino toliau tęsti naudingą darbui veiklą.

Trečiadienį mokykloje įvyko jau tradicine tampanti metodinė diena ,,Mokytojas – mokytojui“. Šiais metais buvo nagrinėjamos ugdymo aktualijų, mokinių įsivertinimo, darbo su specialiųjų poreikių mokiniais temos. Praktiškai mokytojai taikė mokinių įsivertinimo metodus, susipažino su sienos piešinio, sukurto projekto ,,Kūrybinės jungtys“ veiklų metu, funkcionalumu.

Ketvirtadienį mokytojai dalyvavo nuotoliniuose mokymuose ,,Kaip priimti kritiką“. Aptariant stebėtas pamokas labai svarbu ne tik mokėti priimti kritiką, bet ir ją korektiškai teikti, todėl mokymai mokytojams buvo labai naudingi.

Penktadienį į mokyklą atvyko edukatorė, kuri priminė margučių dažymo tradicijas, demonstravo margučių pavyzdžius. Vėliau mokytojos mokėsi dažyti margučius vašku. Edukacijai pasibaigus išmarginti margučiai džiugino akį sužaliavusioje pavasarinėje žolytėje.

Turiningai praleidę laiką: pasitobulinę, įgiję naujų žinių ir patirčių, atsikvėpę, mokytojai laukia po atostogų sugrįžtančių mokinių!

Comments are closed.