Šv. Kazimiero ordinas

Vilniaus VSC
Vilniaus VSC
Pasitikrink KET žinias

Dėl energetinų gėrimų

„Švarių rankų šokis 15“

TAMO dienynas
TAMO dienynas
Būsimiems pirmokams!

RAJONINIS SKAITOVŲ KONKURSAS „VAIVOS JUOSTA“

Šiais metais vasario 13 d. pradinių klasių mokiniai vyko į Vilniaus rajoninį pradinių klasių mokinių meninio skaitymo  konkurso „Vaivos juosta“ etapą. Šiame konkurse dalyvavo net 26 Vilniaus rajono mokyklų skaitovai iš 13 mokyklų.

Mūsų mokyklai 1-2 klasių grupėje atstovavo 2-os klasės mokinė Grėtė  Savickytė, kuri padeklamavo Z. Čepulytės eilėraštį „Vaivos juosta“, o 3-4 klasių grupėje pasirodė 4 klasės mokinės Melita Savickytė ir Darja Kudriavceva. Mergaitės padeklamavo Z. Čepulytės eilėraštį „Išminties  kraitelė“.

Visi dalyviai buvo apdovanoti Vilniaus rajono savivaldybės įsteigtais prizais ir padėkos raštais.

Dėkojame mokiniams, kurie  atstovavo  mūsų mokyklą skaitovų konkurse ir juos paruošusioms mokytojoms.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Renata Aranauskienė

LIETUVOS VALSTYBĖS 100-MEČIO MINĖJIMAS

2018 m. vasario 15 d. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos bendruomenė pakiliai minėjo Lietuvos Valstybės šimtmetį.

Šventinis renginys vyko Bezdonių miestelio Kultūros centre. Po iškilmingai perskaityto Vasario 16-osios akto, visi minėjimo dalyviai vieningai sugiedojo Tautišką giesmę. Sveikinimo žodį tarė mūsų mokyklos direktorius A. Baranauskas. Scenoje žiūrovai galėjo išvysti pagrindinius besikuriančios valstybės istorinius etapus: gyvenimą senajame Lietuvos kaime, tremtį ir šiandienos mokinių požiūrį į tai, kas kiekvienam yra Tėvynė ir laisvė. Tai puikiai pailiustravo 9 kl. mokinio E. Gancevskio sukurtas filmukas, kuriame skambėjo mūsų mokyklos mokinių mintys apie tai, kas yra valstybės gimtadienis, kodėl jį švenčiame.

Taip pat skambėjo pradinių klasių mokinių choro, vadovaujamo muzikos mokytojos G. Masalskienės, atliekamos dainos. Pirmokai, kartu su savo mokytoja I. Viliene smagiai sukosi lietuvių liaudies šokių sūkuryje. Puikiai pasirodė ir kitų pradinių klasių šokėjėliai.

Renginį vainikavo svečių iš Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos atliekama kompozicija „Laisvė“. Šiuos mokinius paruošė lietuvių kalbos vyresn. mokytoja E. Kondratovič.

Džiugu, kad šventėje dalyvavo Bezdonių miestelio seniūnas M. Jančevski bei vaikučiai iš Bezdonių vaikų darželio.

Rengiant Valstybės 100-mečio minėjimą, daug prisidėjo mūsų mokyklos lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Ž. Čuividienė, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja L. Švarcienė bei visas šaunus mokyklos kolektyvas.

Istorijos vyresn. mokytoja Milda Daškevičienė

Pradinių klasių mokinių projektas „Čia mano namai, čia mano gimtinė“

2018 m. sausio  mėnesį Vilniaus r. Bezdonių „Sau­lėtekio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojai parengė projektą, skirtą Lietuvos 100-iui paminėti „Čia mano namai, čia mano gimtinė“.

Projekto tikslas –  skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija. Projekte dalyvavo 42 mokiniai iš 1-4 klasių, 4 mokytojai, taip pat ir kai kurių mokinių tėveliai. 

Projekto dalyviai domėjosi savo valstybės, miesto, kaimo istorija, rinko informaciją apie įžymius  Lietuvos  žmones, lankytinas vietas, dalyvavo raiškiojo skaitymo konkurse „Vaivos juosta“. Pradinukai  rašė rašinėlius, piešė piešinius, darė aplikacijas, kūrė koliažus ir atliko  kt. kūrybinius darbus, kurių dėka atskleidė savo gimtojo krašto grožį, istoriją, išskirtinumą.              

Visą surinktą medžiagą bei  kūrybinius darbus buvo nutarta pavaizduoti Lietuvos  žemėlapyje, kuris buvo apipintas gražia šiaudine pynute.

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Liudmila Švarcienė

Skaitovų konkursas

Vasario 8 dieną mokykloje vyko kasmetinis pradinių klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Vaivos juosta“. Jame dalyvavo 21, 1-4 klasių mokinys. Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui iš vaikų lūpų išgirdome daug gražių ir skambių žodžių savo gimtajam kraštui.

Konkurso dalyvių nerimą ir jaudulį renginio metu praskaidrino 1 ir 2 klasės mokinių sušokti lietuvių liaudies rateliais bei mokyklos pradinukų choro pasirodymai.

Po ilgų komisijos diskusijų, nugalėtojais paskelbti 1-2 klasių grupėje: antrokė Grėtė Savickytė (I vieta), pirmokė Akvilė Grauslytė (II vieta) ir pirmokas Deimis Gulbinovičius (III vieta). 3-4 klasių grupėje prizines vietas užėmė ketvirtokių Darjos Kudriavcev ir Melitos Savickytės duetas (I vieta), trečiokas Evaldas Švarc (II vieta) ir ketvirtokas Kornelijus Vinciūnas (III vieta).

Sveikiname šiuos mokinius ir linkime sėkmės, pirmos vietos nugalėtojams, vasario 13 d. atstovaujant mūsų mokyklą raiškiojo skaitymo konkurso rajoniniame etape.

Pradinių klasių mokytoja Inga Vilienė

Dėmesio

DALYVAVIMAS RESPUBLIKINĖJE BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ 7-12 (GIMNAZIJŲ I-IV) KLASIŲ MOKINIŲ INTEGRUOTOJE TIKYBOS-DAILĖS-GEOGRAFIJOS KONFERENCIJOJE „KAD TAVO KELIAS BŪTŲ ŽINOMAS ŽEMĖJE“

2018 m. vasario 9 d. mūsų mokyklos 8 klasės mokinys Aleksas Azarenko  kartu su tikybos mokytoja Gražina Gricevičiene dalyvavo Respublikinėje bendrojo lavinimo mokyklų 7-12 (gimnazijų I-IV)  klasių mokinių integruotoje tikybos-dailės-geografijos konferencijoje „Kad tavo kelias būtų žinomas žemėje“, skirtoje Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejui. Konferencija vyko Vilniaus Radvilų gimnazijoje. Aleksas pristatė pranešimą  tema: „Šv. Jurgis – kankinys, antrasis Lietuvos globėjas“, kuriame atskleidė Šv. Jurgio gyvenimą, veiklą bei įnašą į Bažnyčią ir kūriniją. Už dalyvavimą konferencijoje visi konferencijos dalyviai  gavo padėkas ir dovanas.

Tikybos mokytoja Gražina Gricevičienė

„Olympis“. Anglų kalba

Šiais metais konkursų „Olympis“ rudens sesijoje dalyvavo mūsų mokyklos 2-9 klasių mokiniai. Visi mokiniai gavo apdovanojimus ir net 5 mokiniai gavo I-ojo laipsnio diplomus. Džiaugiuosi, kad mūsų mokykloje mokiniai domisi anglų kalba, dalyvauja olimpiadose ir rodo puikius pasiekimus.

Džiaugiuosi nugalėtojais ir jų rezultatais.

Nr. Mokinys Klasė Diplomai
1. Evelina Štangejavaitė 2 kl. I-ojo laipsnio diplomas
2. Evaldas Švarc 3 kl. II-ojo laipsnio diplomas
3. Gabrielė Jasiūnaitė 3 kl. II-ojo laipsnio diplomas
4. Karolina Baronaitė 3 kl. II- ojo laipsnio diplomas
5. Darja Kudriavceva 4 kl. I-ojo laipsnio diplomas
6. Matas Graužinis 4 kl. I-ojo laipsnio diplomas
7. Jolanta Kaminskaitė 8 kl. II-ojo laipsnio diplomas
8. Vilius Budrys 7 kl. I-ojo laipsnio diplomas
9. Anastasija Šliuževičiūtė 9 kl. II-ojo laipsnio diplomas
10. Eugenijus Borisenko 9 kl. I-ojo laipsnio diplomas
11. Edvin Gancevskij 9 kl. Padėka
12. Melita Savickytė 4 kl. Padėka

Anglų kalbos mokytoja Judita Kuralavičiūtė

Meninio skaitymo konkursas

Kiekvienais metais mūsų mokykloje sausio pabaigoje vyksta meninio skaitymo konkursas. Šiais metais konkurse dalyvavo septyni geriausi mūsų mokyklos skaitovai.

Po pasirodymų, komisija išrinko nugalėtojus, tai: 8-os klasės mokinys Vilius Budrys (mokyt. E. Kondrotovič)  ir 9-os klasės mokinė Anastasija Šliuževičiūtė (mokyt. Ž. Čuividienė), kurie vasario 1  d. atstovaus mūsų mokyklai rajoniniame etape.

Sveikiname nugalėtojus ir linkime sėkmės!

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Žana Čuividienė

Vilniaus Vingio tunto skautų išvyka

Kas galėjo pagalvoti, kad sniegu apdengtoje Lietuvoje į Bezdonis suvažiuos didžiulis skautų būrys, kur vyks skautų  žiemužio stovykla?

Iškyla prasidėjo Vilniaus geležinkelio stotyje, kur atvykusius iš Vilniaus Vingio draugovės skautus sutiko Bezdonių „Bulių“ skilties atstovai.

Susiskirstę į tris grupes skautai iškeliavo tyrinėti Bezdonių apylinkes. Pirmasis būrys tiesiausiu keliau nukeliavo į mišką ruošti laužavietės, kad vėliau beklaidžiojantys skautai galėtų prie laužo sušilti ir atsigerti karštos arbatos. Antrasis būrys keliavo laužavietės link pagal žemėlapius, o, kad juos sekantys skautai nepasiklystų,  pakeliui palikdavo įvairiausių ženklų. Taip trečiajam būriui pasisekė atsekti antrąjį skautų būrį. Suradę vieni kitus skautai ilsėjosi prie laužo ir gėrė karštą arbatą.

Iš miško mokiniai keliavo  į Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinę  mokyklą, kurioje visi kartu turėjo galimybę pailsėti po sunkios, bet prasmingos dienos. Čia jie valgė pietus, vakarienę ir pusryčius. Vakare skautai neleido laiko veltui, susirinkę stebėjo ir dalyvavo įvairiuose  pasirodymuose, prisimindami skautų istoriją Lietuvoje.

Tie Bezdonių gyventojai, kurie nesėdėjo šiltuose namuose prie stalų ir televizorių, neabejotinai girdėjo, kaip skautai džiaugsmingai šūkaliojo, dainavo dainas, visais įmanomais būdais triukšmavo ir kėlė decibelų lygį šiame ramiame miestelyje.

2018 metais,  Lietuvoje, kartu su Lietuvos Respublikos šimtmečiu,  skautai taip pat švenčia ir Lietuvos skautų judėjimo šimtmetį. Liepos mėnesį, Rumšiškėse, bus organizuojama tautinė skautų stovykla „Laužų karta“.

Vilniaus „Vingio“ tuntas širdingai dėkoja Bezdonių „Saulėtekio“ mokyklos direktoriui A. Baranauskui ir visam mokytojų kolektyvui už pasitikėjimą bei galimybe naudotis mokyklos patalpomis.

Berniukai ir mergaitės,  mėgstantys gamtą, nuotykius, iššūkius, žygius, laužus ir palapines, bendrauti su bendraamžiais, mokytis iš vyresniųjų,  labai laukiami Bezdonių skautų bendruomenėje.

Artūras Rulinskas, skautų vadovas

Vilniaus „Vingio“ tuntas

„Atmintis gyva, nes liudija“

2018 m. sausio 12 d. mūsų mokyklos bendruomenė jau 11-ą kartą su daugeliu Lietuvos mokyklų, įstaigų ir organizacijų dalyvavo respublikinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje 1991 m. Sausio 13-osios įvykiams paminėti.

Šį sausio rytą mokyklos langus papuošė žvakių liepsnelės, klasėse vyko pilietiškumo pamokos. Apie to meto įvykių liudytojų prisiminimus pasakojo mokytojai, buvo rodomi dokumentinių kino filmų kadrai, skaitomos eilės.

Tą pačią dieną, 4-7 klasių mokiniai, lydimi klasių vadovių: L. Švarcienės, M. Daškevičienės ir Ž. Čuividienės vyko į netradicinę lietuvių kalbos ir tautosakos pamoką Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje. Čia jie ne tik susipažino su įvairiomis lietuvių liaudies sakmėmis, bet ir pagerbė žuvusius mūsų laisvės gynėjus.

Istorijos vyresn. mokytoja Milda Daškevičienė

Mūsų Facebook puslapis
Pamokų laikas

1 pamoka – 08.00-08.45
2 pamoka – 08.55-09.40
3 pamoka – 10.00-10.45
4 pamoka – 11.05-11.50
5 pamoka – 12.00-12.45
6 pamoka – 12.55-13.40
7 pamoka – 13.50-14.35
8 pamoka – 14.45-15.30

Pavėžėjimų tvarkaraštis

Mokyklos rekvizitai

Pavadinimas: Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291317980

Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas: Geležinkelio g. 40, Bezdonių mstl., Bezdonių sen.,15201 Vilniaus r.

Vadovas: Algimantas Baranauskas
Telefonas: 861695332

Kontaktinė informacija:
Telefonas/faksas: (8-5)2696422

Elektroninio pašto adresas: pagrindine@sauletekio.vilniausr.lm.lt
Interneto svetainės adresas: www.sauletekio.vilniausr.lm.lt

Kalendorius
2018 m. vasario mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Sau    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728