INTEGRUOTŲ PAMOKŲ CIKLAS

Visą savaitę 6 klasės mokiniams buvo vedamos integruotos literatūros, dailės ir muzikos pamokos apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį.

Literatūros pamokose šeštokai klausė, skaitė, analizavo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio biografiją ir literatūros bei publicistikos kūrinius, dirbdami grupėse atliko skirtas užduotis, kūrė laiškus Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, savo žinias pasitikrino kahoot.it.

Dailės pamokose mokiniai susipažino su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslais, dėliojo dėliones ir atliko kitas užduotis.

Muzikos pamokose šeštokai klausė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos kūrinių, aptarė jų savybes.

Integruotų pamokų ciklas padėjo plačiau ir giliau susipažinti su žymiausiu Lietuvos kompozitoriumi ir dailininku, kuriam, pasak profesoriaus Vytauto Landsbergio, pasaulis yra stebuklas!

Comments are closed.