MOKYKLOS GARBĖ 2022

Mokslo metų pabaigos šventėje buvo padėkota mokyklos pasididžiavimui – šauniausiems mokiniams ir klasėms, tai yra geriausiai besimokinantiems TOP 10 mokiniams: Grėtei, Deimiui, Damianui, Justinui, Melitai, Matui, Gabrielei, Dovilei, Guostautei, Evaldui; geriausiai lankančiai mokyklą mokinei Grėtei; nuolat teikiančiam pagalbą draugams ir mažiesiems bičiuliams Ernestui; aktyviai ir brandžiai dalyvaujančiam Mokinių tarybos veikloje Alanui; aktyviai dalyvaujančiai popamokinėje veikloje Mašai; aktyviai dalyvavusiems projekto ,,Kūrybinės jungtys“  veikloje – šeštos ir septintos klasės mokiniams; pačiai TOPiausiai 2021–2022 mokslo metų klasei – penktokams.

Mokiniams buvo padėkota už labai gerą mokymąsi ir veiklas, pasidžiaugta jų pasiekimais, juk kruopštumas, sąžiningumas, aktyvumas ir darbštumas yra pačios garbingiausios žmogaus savybės.

Didžiuojamės savo šauniausiais!

Comments are closed.