MAIRONIS

Atėjo lapkritis. Dienos vis trumpėja, vakarai ilgėja. Mokslo metai tęsiasi, o kad neprailgtų dienos mokykloje, mūsų mokyklos bibliotekoje surengta paroda, skirta Maironio (poeto, kunigo, profesoriaus) 100-ioms gimimo metinėms paminėti.

Maironis rašė poeziją, libretus, literatūros istorijos ir kritikos darbus, vertėjavo. Reikšmingiausia jo kūrybos dalis – lyrika. Pirmąjį eilėraštį ,,Lietuvos vargas“ (vėliau pavadintas ,,Miškas ir lietuvis“, paskutinė redakcija – ,,Miškas ūžia“) 1885 m. išspausdino mėnraštyje „Aušra“ Zvalionio slapyvardžiu.

Maironis sukūrė lietuvių literatūroje lyrinės poemos žanrą, kuris geriausiai įgyvendintas „Jaunojoje Lietuvoje“ (1907) ir jos pirmajame variante „Tarp skausmų į garbę“ (1895 m.), S. Garnio slapyvardžiu).

Maironio pirmasis draminis kūrinys-libretas „Kur išganymas?“

1891 m. išleista Maironio ,,Lietuvos istorija“ arba „Apsakymai apie Lietuvos pareigą“. Tais pačiais metais Maironis buvo įšventintas  į kunigus.

Maironis išvertė A. Mickevičiaus, Sully Prudhomme’o, A. de Musset, Bilhanos poezijos, Rigvedos himnų. Jo poezijos knygų išleista anglų, latvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis.

Comments are closed.