INTEGRUOTŲ PAMOKŲ CIKLAS

Visą savaitę 6 klasės mokiniams buvo vedamos integruotos literatūros, dailės ir muzikos pamokos apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Literatūros pamokose šeštokai klausė, skaitė, analizavo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio biografiją ir literatūros bei publicistikos kūrinius, dirbdami grupėse atliko skirtas užduotis, kūrė laiškus Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, savo žinias pasitikrino kahoot.it. Dailės pamokose mokiniai susipažino…

Tęsti skaitymą